تماس با ما

دفتر مرکزی:

کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، پائین تر از پمپ بنزین، ساختمان

شرکت پلاستیک و چاپ و بسته بندی حنا

تلفن: 16-8224515 833 98+

کارخانه

شهرک صنعنتی جاده سنندج

خیابان خارزمی

تلفن: 4270516 833 98+

پسن الکترونیکی: admin@sepidm.com